header

کاریاب هوشمند استخدامی های کشور - ثبت آگهی جدید

ثبت آگهی استخدامی

کاربران عزیز توجه کنید این فرم جهت کارجویی ، ارسال رزومه و تبلیغات نمی باشد .
شهرستان و استانی که مایلید از آن جا نیرو استخدام کنید وارد نمایید . کافیست ابتدای اسم شهرستان را وارد کرده تا جستجو انجام شود . در صورتی که این مورد اهمیتی ندارد می توانید "سراسری" را وارد کنید .
مدارک و مقاطع تحصیلی که نیروی کار باید واجد آن باشند را وارد کنید . کافیست ابتدای کلمه را وارد کنید تا لیست مقاطع مختلف نمایش داده شود .
مهارت هایی که نیروی کار باید واجد آن باشند را وارد کنید . کافیست ابتدای کلمه را وارد کنید تا لیست مهارت های مختلف نمایش داده شود.
درج یک شماره تلفن همراه جهت تایید آگهی پس از پردازش الزامی می باشد